dinsdag, 27. februari 2007 - 17:28

Annelore Roelofs wordt korpschef regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland

Regio Noord- en Oost-Gelderland

Mevrouw mr. A.L.C.(Annelore)Roelofs (48 jaar) wordt met ingang van 15 maart 2007 de nieuwe korpschef van het regionale politiekorps Noord- en Oost-Gelderland.Zij volgt daar J.J.(Co)Hoogendoorn op, die medio 2006 benoemd is tot algemeen directeur van de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VtS PN).

Roelofs is nu nog directeur Brandweer en GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Roelofs is haar loopbaan begonnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna werkte ze bij het ministerie van Justitie, waar zij van 1994 tot 1997 plaatsvervangend algemeen directeur was van de Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel in Amsterdam.

Van 1997 tot 2002 was ze plaatsvervangend en waarnemend korpschef van de regiopolitie Flevoland, en van 2002 tot 2005 directeur van het NIBRA (Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding).
Provincie:
Tag(s):