maandag, 29. oktober 2007 - 20:43

Antidiscriminatie-voorziening voor Drenthe

Assen

Gedeputeerde Anneke Haarsma van de provincie Drenthe en 12 wethouders van de Drentse gemeenten ondertekenen woensdag het convenant antidiscriminatievoorziening (ADV) Drenthe.

Met het ondertekenen van het convenant leggen provincie en gemeenten zich vast om te komen tot één provinciedekkend netwerk antidiscriminatievoorziening.

De ADV wordt binnen één van de Drentse gemeenten gevestigd. Drentse inwoners kunnen daar laagdrempelig, onafhankelijk en efficiënt advies en bijstand krijgen wanneer zij zich gediscrimineerd voelen. Het is de bedoeling om naast de centrale voorziening binnen een aantal gemeenten meldpunten in te richten.

Medio 2008 moet de ADV operationeel zijn.
Provincie:
Tag(s):