woensdag, 17. januari 2007 - 23:12

ANWB pleit voor beter netwerken met wegen

Den Haag

De ANWB pleit voor het tot standkomen van een robuust netwerk van snelwegen in Nederland. Dat netwerk moet blijven functioneren bij wegwerkzaamheden en incidenten. Bovendien moet met dit netwerk een betere balans tussen optimale bereikbaarheid, investeringen en aantasting van het leefmilieu ontstaan.

"Op de zoektocht naar oplossingen moeten we minder gaan kijken naar wegvakken en knooppunten en meer naar het netwerk als geheel", zo verklaarde ANWB-hoofddirecteur Guido van Woerkom in zijn nieuwjaarsspeech. De ANWB neemt het initiatief met partijen tot een toekomstvisie. De hoofddirecteur stond stil bij het feit dat het Nederlandse snelwegennet dit jaar 80 jaar bestaat.

Van Woerkom wees erop dat bij het ideaalplaatje ook de mogelijke overstap naar het openbaar vervoer wordt betrokken. De centrale gedachte achter dit plaatje is niet files oplossen maar de kwaliteit van het netwerk verbeteren. Een voorbeeld van zo'n verbetering is de aanleg van een verbinding om op de A20 verkeer uit Rotterdam naar de A12 richting Den Haag te leiden. Dat biedt dan een alternatieve route als de A13 door een incident geblokkeerd is.

In Nederland wordt het meeste verkeer via de snelweg geleid. Dat is een goed voor de veiligheid maar maakt het netwerk als geheel kwetsbaar.

"Op korte termijn ontkomen we er niet aan maatregelen om de
kwetsbaarheid aan te pakken. Door een lange reeks benuttingsmaatregelen (zoals spitsstroken) zit Nederland met een extreme verkeersdichtheid, waardoor zelfs de kleinste verstoring dramatische effecten heeft op de doorstroming. Vallen er twee vrachtwagens om, dan staan we vast van Zwolle tot Breda. De benuttingskaart is nu echt wel uitgespeeld", aldus Van Woerkom.
Categorie:
Tag(s):