vrijdag, 21. december 2007 - 12:51

Apeldoorn controleert verkooppunten vuurwerk

Apeldoorn

De verkoop van vuurwerk zal dit jaar worden toegestaan op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december. Zondag 30 december is het verboden om vuurwerk te verkopen. De erkende vuurwerkverkooppunten mogen volgens de regelingen van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds vuurwerk verkopen, maar het is aan henzelf of zij al die uren willen gebruiken.

Er zijn 15 verkooppunten binnen de gemeentegrenzen. Een enkeling is nog bezig om de laatste formaliteiten tijdig te regelen. Naast de vergunning vanuit gemeente of provincie moeten de juiste papieren beschikbaar zijn voor de ‘sprinklerinstallatie’.

Vuurwerkverkopers zijn volgens het Vuurwerkbesluit jaarlijks verplicht hun sprinkler- en brandmeldinstallatie te laten certificeren door een onafhankelijk bedrijf. Daarnaast hanteert het besluit veiligheidsafstanden voor bedrijven in relatie tot de bebouwde omgeving en stelt het eisen aan de opslag van vuurwerk.

In de verkoopperiode controleren gemeente, provincie en politie op het juist naleven van deze voorschriften. Ook controleren ze of verkopers niet verkopen aan personen onder de 16 jaar. Bedrijven die zich niet aan de regels houden lopen het risico dat hun vuurwerk in beslag wordt genomen.

Vuurwerk mag worden afgestoken tussen 31 januari 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur.
Provincie:
Tag(s):