woensdag, 28. maart 2007 - 21:02

Apeldoornse horeca start met collectieve ontzegging

Vanaf 13 april a.s. lopen notoire raddraaiers in het Apeldoornse uitgaansgebied rond het Caterplein het risico een collectieve ontzegging te krijgen.Dat wil zeggen dat ze niet alleen geweerd worden uit de horeca-gelegenheid waar ze overlast veroorzaakt hebben, maar uit alle horeca-gelegenheden in het gebied.

Iemand kan een collectieve ontzegging krijgen:
- wanneer hij/zij drugs bij zich heeft, gebruikt of dealt.
- wanneer hij/zij een vuurwapen bij zich heeft.
- wanneer hij/zij andere horeca-bezoekers of –personeel mishandelt met (zwaar) lichamelijk letsel tot gevolg.
- wanneer hij/zij (bij herhaling) vernielingen aanricht in de openbare ruimte van het uitgaansgebied èn de aan- en afvoerroutes.
- wanneer hij/zij zich schuldig maakt aan zakkenrollen of diefstal.
- wanneer hij/zij drie individuele ontzeggingen heeft ontvangen.

Een collectieve ontzegging duurt minimaal een half jaar en geldt voor alle horeca-gelegenheden in het uitgaansgebied. Niet alleen discotheken en cafés, ook restaurants zijn gevraagd mee te doen.

Personen die de toegang tot de horeca ontzegd worden, krijgen daarover vanuit de politie een aangetekende brief thuis, ondertekend door de horeca-ondernemer. Volgens geldende afspraken stelt de politie hiervoor de NAW-gegevens beschikbaar.

Personalia van hen die een ontzegging hebben ontvangen worden vermeld op een besloten deel van de website van Koninklijke Horeca Nederland. Alleen horeca-ondernemers en portiers kunnen deze informatie opvragen en gebruiken om de collectieve ontzegging uit te voeren.

Personen met een collectieve ontzegging krijgen geen toegang tot de horeca-gelegenheden in het uitgaansgebied, maar kunnen zich nog wel op straat ophouden. De gemeente Apeldoorn bestudeert op dit moment de mogelijkheden om ook een gebiedsontzegging in te voeren.
Dit maakt het mogelijk om notoire raddraaiers uit het hele uitgaansgebied te weren.

Binnenkort start een voorlichtingscampagne om het uitgaanspubliek te informeren over deze maatregel.

Deze maatregel is een uitvloeisel van het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan in Apeldoorn. In dit project werken de politie, gemeente, Koninklijk Horeca Nederland en Wijkraad Centrum samen om de veiligheid in en rond het uitgaansgebied te
Provincie:
Tag(s):