dinsdag, 1. mei 2007 - 10:37

Arbeidsinspectie controleert kermissen op illegale arbeid

Den Haag

De Arbeidsinspectie onderzoekt de komende maanden of exploitanten van kermisattracties gebruikmaken van illegale arbeid. Tijdens de opbouw en afbraak maar ook in de tijd dat de kermis draait, kunnen exploitanten van kermisattracties door het hele land bezoek verwachten van de inspecteurs. Zij kijken bij de controles ook naar fraude met identiteitsbewijzen van werknemers.

In Nederland exploiteren ongeveer 850 bedrijven kermisattracties. Het risico op inzet van illegale werknemers is in deze sector relatief groot: er is veel ongeschoold en zwaar werk dat zich concentreert in piekperiodes. Tot nu toe heeft de Arbeidsinspectie kermissen beperkt gecontroleerd. Daarbij is regelmatig fraude geconstateerd. Daarom voert de inspectie tot eind oktober 2007 uitgebreidere controles uit.

Werkgevers die vreemdelingen zonder de benodigde werkvergunning laten werken, kunnen rekenen op een boete van 8.000 euro per illegale werknemer. Gebeurt dat een tweede keer dan bedraagt de boete 12.000 euro. Ook identiteitsfraude wordt beboet: de inspecteurs controleren of werkgevers kopieën bewaren van een geldig identiteitsbewijs van alle werknemers en of deze papieren echt zijn. Werkgevers die niet meewerken aan een inspectie krijgen ook een boete van 8.000 euro. Op deze manier bestrijdt de Arbeidsinspectie fraude met valse identiteitsbewijzen en de zogenoemde ‘look alike’ fraude (iemand gebruikt de papieren van een ander op wie hij lijkt).
Provincie:
Tag(s):