vrijdag, 9. februari 2007 - 10:05

Archeologisch onderzoek in Blokhoeve

Nieuwegein

In Blokhoeve zijn nog diverse sporen te vinden van het verleden. Het zuidelijke gedeelte van Blokhoeve is op dit moment voor een groot deel onbebouwd. Daarom laat de gemeente nu onderzoeken welke archeologische waarden er in het gebied te vinden zijn.

De komende twee maanden gaat een archeologisch onderzoeksbureau aan de slag met het in kaart brengen van de geschiedenis van het gebied. Naast archiefwerk wordt er ook veldwerk gedaan.

Op basis van de uitkomsten kan worden bepaald hoe waardevol de vondsten zijn en of er consequenties zijn voor het project Blokhoeve. Het onderzoek wordt waarschijnlijk eind maart afgerond.
Provincie:
Tag(s):