woensdag, 18. april 2007 - 21:15

Archeologische vondsten in Fluitenberg

Fluitenberg

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar op de plek waar straks de nieuwe begraafplaats van Fluitenberg komt, stonden ooit prehistorische boerderijen. Hoeveel het er waren en wie er precies woonden, dat wordt op dit moment onderzocht door archeologen. Een onderzoeksbureau is daar sinds vorige week woensdag bezig met archeologisch onderzoek, in opdracht van de gemeente Hoogeveen.

Aardewerk, munten of oude wapens vind je er niet. Je moet archeoloog zijn om de sporen van voorbije tijden te kunnen duiden op de archeologische vindplaats bij Fluitenberg. Donkergekleurde stukken grond markeren waar eens houten palen in de grond stonden. De grond wordt minutieus geschept en gezeefd en de sporen worden in kaart gebracht.

Uit een inventariserend veldonderzoek in maart bleek dat het zuidelijk deel van de toekomstige begraafplaats in de IJzertijd bewoond is geweest. De IJzertijd is de jongste periode van de prehistorie. De exacte periode is afhankelijk van de cultuur en geografische ligging. In West-Europa is dit van ongeveer 800 voor Chr. tot de Romeinen naar de lage landen komen (rond het begin van onze jaartelling).

Bij Fluitenberg zijn de sporen van een spieker (soort opslagschuur) en een erf of nederzetting aangetroffen. De archeologen van De Steekproef maken momenteel een totaalbeeld van de archeologische vondsten en leggen deze vast op kaarten. Het onderzoek richt zich op de begrenzing, dus de omvang, van de vindplaatsen. Als het onderzoek is afgerond en alles in kaart is gebracht, kan de begraafplaats worden aangelegd.
Provincie:
Tag(s):