maandag, 12. februari 2007 - 11:06

Armoede vooral in de grote steden

Amsterdam

In 2004 had 15 procent van de huishoudens in de vier grote steden een laag inkomen. Landelijk was dat 9 procent. In de grote steden komt armoede relatief veel voor onder alleenstaanden van 45–64 jaar, eenoudergezinnen en paren met minderjarige kinderen. Van de huishoudens in Amsterdam had 17 procent een laag inkomen. In Rotterdam was dat 16 procent, in Den Haag 14 procent en in Utrecht 11 procent.

In alle vier steden kwam onder alleenstaande vrouwen van 45–64 jaar het hoogste aandeel lage inkomens voor. In Rotterdam hadden bijna vier op de tien van deze vrouwen een laag inkomen. Onder alleenstaande 45–64-jarige mannen en paren met minderjarige kinderen was het armoederisico in Amsterdam het hoogst. Van de paren met een laag inkomen werkte hier ongeveer de helft als zelfstandige.

In Amsterdam en Rotterdam zijn de lage inkomens redelijk gespreid over de stad. In alle wijken in Amsterdam en Rotterdam had meer dan een vijfde van de niet-westers allochtone huishoudens een laag inkomen. In Den Haag en Utrecht is wel sprake van enige concentratie van lage inkomens.

Den Haag heeft als enige grote stad wijken waar het aandeel lage inkomens onder autochtone huishoudens boven de 20 procent uitkwam. In Amsterdam en Rotterdam lag het op maximaal 16 procent, in Utrecht op 12 procent.
Categorie:
Tag(s):