woensdag, 7. november 2007 - 20:45

Asbest en zware metalen op terrein Simmeren Schroot

Groningen

Op de voormalige bedrijfslocatie van Simmeren Schroot BV aan de
Ulgersmaweg 32 is bodemonderzoek verricht. Uit het onderzoek blijkt dat op de locatie verschillende verontreinigingen aanwezig zijn. Het gaat daarbij om zware metalen, PAK en minerale olie in grond en grondwater. De toplaag van circa 1 meter is puinhoudend en bevat glas- en schrootresten. In deze toplaag zitten ook asbestvezels in hoge concentraties.

Uit het onderzoek is gebleken dat de verontreiniging met asbest zich niet heeft verspreid naar de omgeving. Dit blijkt uit lucht- en stofmetingen in en rond de voormalige bedrijfswoning, de loods en de verdere omgeving van de locatie. Uit het advies van de GGD blijkt tevens dat het gezondheidsrisico voor omwonenden c.q. voor medewerkers van omliggende bedrijven in dit geval als zeer laag tot nihil ingeschat wordt.

Direct na het bekend worden van de eerste resultaten van het onderzoek, is het terrein afgesloten. Uit voorzorg is het gebruik van de bedrijfswoning en de loods direct opgezegd en inmiddels zijn alle opstallen gesloopt.

Op grond van de wet- en regelgeving zijn, gelet op de aanwezige olieverontreiniging, binnen enkele jaren saneringsmaatregelen nodig. Sanering is eerder aan de orde als het terrein in gebruik zal worden genomen. Tot die tijd blijft de locatie afgesloten.

Het adviesbureau DHV wijst in de rapportage op een mogelijk risico van verstuiving van asbestvezels bij extreem droog weer. Om dit risico geheel uit te sluiten, wordt het terrein afgedekt met een laagje grond wordt het ingezaait met gras.
Provincie:
Tag(s):