vrijdag, 20. april 2007 - 20:58

Asbest in tuin schoolplein gevonden

Havelte

In een deel van de tuin van het schoolplein van de MFA in Havelte zijn donderdagmiddag asbestdeeltjes ontdekt. De gemeente Westerveld heeft onmiddelijk een extern deskundige inspectie laten verrichten en de conclusie van deze inspectie is dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is, de mogelijke vindplaatsen van de asbestdeeltjes zijn afgezet.

De uitkomst van het onderzoek is dat er vijf deeltjes asbest zijn gevonden op de genoemde plaats. De gemeente Westerveld laat een diepgaand onderzoek verrichten om mogelijke risico's volledig uit te sluiten. Zo gauw de resultaten van het onderzoek bekend zijn worden deze bekend gemaakt.

De gemeente Westerveld heeft voor bezorgde ouders en bewoners een telefoon nummer opengesteld waar ze terecht kunnen met vragen, het telefoonnummer is 0521 349481.
Provincie:
Tag(s):