vrijdag, 8. juni 2007 - 8:42

Asbestvondst in Amsterdam

Amsterdam

Na de ontruiming van het oude Hedonia-terrein is hier door de politie asbest gevonden. Na deze vondst heeft het Milieuteam van de politie samen met de Arbeidsinspectie nader onderzoek gedaan. Het bleek te gaan om zogenaamd wit asbest en bruin asbest.

Om de vindplaats heen zijn hekken geplaatst. Het is dan ook verboden het betreffende terrein te betreden.
Momenteel wordt gekeken naar de concentratie van het asbest en waar het asbest vandaan komt. Ook wordt onderzocht wat de risico’s zijn voor de volksgezondheid.

Er is uit het verleden gebleken dat er eerder geen asbest is aangetroffen. Politie en arbeidsinspectie onderzoeken nu of het asbest vrijgekomen is bij de sloop van de diverse bouwsels van afgelopen dinsdag.

Uit dit onderzoek moet ook blijken wanneer en hoe er gestart kan worden met de asbestverwijdering. De saneringswerkzaamheden zijn gebonden aan strenge regels om gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen.

Bij de asbestconstatering is het laatste niet ontruimde deel van het Hedonia-terrein eveneens bekeken. Na eerste inspectie is geen asbest aangetroffen.

Het terrein is eigendom van NS Vastgoed BV.

Betrokkenen die bij de ontruiming aanwezig waren en de bewoners van het niet ontruimde deel zijn inmiddels allemaal geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):