maandag, 12. februari 2007 - 19:57

Assen bouwt jaarlijks 300 woningen extra

Assen

Op verzoek van het ministerie van VROM bouwt de gemeente Assen jaarlijks zo’n 300 extra woningen. Deze woningen komen bovenop de 400 à 500 woningen die Assen nu al per jaar realiseert. Assen is in staat deze extra woningen te bouwen door het effectieve grondbeleid en de goede oriëntatie op de markt.

Al lang voordat er concrete bouwplannen zijn, neemt de gemeente grondposities in. Hiermee voorkomt ze dat deze gronden in handen vallen van projectontwikkelaars en kunnen alle planologische procedures tijdig worden doorlopen. Bovendien is de gemeente zo in staat om de grond zonder obstakels op te leveren. Dit bespoedigt het bouwproces aanzienlijk.

In haar woningbouwbeleid bedient Assen een brede doelgroep. Assen bouwt voor de markt. Met woningbouwcorporaties heeft de gemeente harde afspraken gemaakt voor het jaarlijks realiseren van 100 extra woningen in de sociale sector. ‘In Kloosterveen zijn fantastische starterswoningen gebouwd voor 130.000 euro’, aldus Van As. ‘Een prachtige verhouding prijs/kwaliteit. Het betekent wel: wringen aan alle kanten. De grondprijzen zo laag mogelijk, de bouwkosten tot een minimum beperkt. De overweging? De maatschappelijke taak van gemeenten moet gewoon voorrang krijgen, jongeren hebben recht op betaalbare huisvesting.’ Mensen met een ruimer budget kunnen kiezen tussen aantrekkelijke groene en centrumlocaties.

De kracht van Assen is verder dat er aandacht is voor de uitleglocaties en de bestaande stad. Een deel van de benodigde nieuwe ruimte vinden we door meer compacte bouw in en om het centrum. Maar het merendeel van de meeste huizen verrijst aan de randen van de stad..

Met de regio Assen Groningen zijn afspraken gemaakt over het te realiseren aantal woningen. Tot 2020 bouwt de regio 60.000 woningen. Assen neemt hiervan 10.000 voor haar rekening. De afspraken zijn gemaakt om verrommeling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat het landschap behouden blijft.
Provincie:
Tag(s):