donderdag, 4. januari 2007 - 19:11

Autobranche voorziet ingrijpende reorganisatie

Amsterdam

De automobielindustrie voorziet de komende vijf jaar een ingrijpende reorganisatie als gevolg van de aanhoudende overcapaciteit en de onvoorspelbare winstverwachtingen. Hierdoor zal een aantal bedrijven failliet en zal het aantal fusies en overnames van zowel producenten als toeleveringsbedrijven fors toenemen. Vooral fabrikanten in Azië verwachten een ingrijpende consolidatie in de sector. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van KPMG naar de ontwikkelingen in de automobielsector.

Met een wereldwijde overcapaciteit in de sector die op dit moment tussen de 11 en 20% ligt, is het volgens Johan Faber, segmentleider Automotive bij KPMG, onvermijdelijk dat de markt ingrijpend gaat veranderen. Faber: “Een meerderheid van de bedrijven krijgt dan ook te maken met de gevolgen hiervan, in de vorm van een fusie, een overname of een vorm van samenwerking. Kostenreductie en nieuwe kansen liggen hier duidelijk aan ten grondslag. De meeste bedrijven verwachten overigens dat samenwerkingsvormen de komende vijf jaar belangrijker zullen zijn dan fusie en overnames. Ook binnen de keten zal een toename van het aantal transacties plaatsvinden. Bijna 60% van de bedrijven verwacht een consolidatie tussen producenten en Tier 1 leveranciers. En nog eens 60% voorziet een toename van het aantal transacties bij tier 2 en tier 3 leveranciers. Ruim 40% ziet bovendien het aantal dealers teruglopen.�

Naast ophanden zijnde veranderingen als gevolg van overcapaciteit en teruglopende marges heeft de industrie te kampen met de gevolgen van de hoge olieprijzen. Faber: “De sector is ervan overtuigd dat de olieprijs de voorkeur van de consument voor het type auto permanent heeft veranderd. Bijna 90% van de bedrijven constateert dat het benzineverbruik de belangrijkste overweging is geworden bij de aanschaf van een auto, gevolgd door de kwaliteit van de auto. De autofabrikanten verwachten dat hybride auto’s de komende vijf jaar het meest populair zullen zijn. Vooral in Amerika wordt veel van dit type auto verwacht. Naar verwachting zal het aantal verkopen dit jaar stijgen tot tussen de 200.000 en 500.000 exemplaren, terwijl vorig jaar de verkoop bleef steken bij 200.000.

Een meerderheid van de bedrijven verwacht dat personenauto’s de komende vijf jaar wereldwijd zullen zorgen voor een vergroting van het marktaandeel. De verwachtingen ten zien van minivans en SUV’s zijn minder hoog gespannen. Een bewijs dat de bedrijven het aanbod van type auto’s als gevolg van de hoge olieprijs drastisch hebben herzien.�
Categorie:
Tag(s):