dinsdag, 12. juni 2007 - 9:08

Baas waarnemend burgemeester in Opsterland

Beetsterzwaag

Na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Opsterland heeft Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels besloten de heer T. Baas, oud-gedeputeerde van de Provincie Fryslân, te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Opsterland.

De benoeming gaat in op 2 juli, de datum waarop de huidige burgemeester van Opsterland, de heer Heldoorn, burgemeester wordt van de gemeente Assen. De waarneming duurt totdat is voorzien in invulling van de burgemeestersvacature in Opsterland.
Provincie:
Tag(s):