vrijdag, 8. juni 2007 - 15:30

Bedrijfsleven wil samen werken aan Emmense televisieserie

Emmen

Domesta, Rabobank Emmen, Wooncom, Woon Raad en Daad en
Leveste zijn de eerste vijf organisaties die een
samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan met de gemeente
Emmen voor de realisatie van de televisieserie ‘Voor hetzelfde geld
in Emmen’.

Deze organisaties zijn benaderd omdat zij ofwel marktleider zijn in
hun branche ofwel behoren tot de grootste werkgevers in de
gemeente. De belangrijkste overweging van de participerende
organisaties is dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de
economische en sociale ontwikkeling van de gemeente Emmen. De
televisieserie levert een bijdrage aan de beeldvorming over de
gemeente, waardoor een completer beeld ontstaat van de
mogelijkheden en kansen die de gemeente Emmen biedt op zowel
woon-, werk- en recreatiegebied.

Inmiddels hebben meer bedrijven en organisaties aangegeven mee te
willen werken aan de televisieserie. In de loop van de komende weken
worden, met alle belangstellenden, gesprekken gevoerd over hoe de
samenwerking kan worden ingevuld.De serie over Emmen bestaat uit tien afleveringen en komt in januari 2008 op de televisie bij RTL. In het programma worden in totaal 10 Nederlandse families gevolgd die naar de gemeente Emmen verhuizen om hier een nieuwe start te maken. Per aflevering staat één familie centraal. De focus van het programma richt zich op een mogelijke toekomst in Emmen/Zuidoost Drenthe waarbij drie hoofdthema’s belicht worden: werken, wonen, leven en recreëren.

Per familie wordt een, steeds wisselend, E(mmen)-team geformeerd
bestaande uit, in ieder geval, een medewerker van de gemeente,
betrokken instanties, potentiële werkgever, buurtbewoners, o.i.d. naar
gelang de behoefte/wensen van de familie. Dit team begeleidt de familie
tijdens hun ontdekkingsreis in de gemeente.

De productiemaatschappij begint over een paar weken met filmen. De
opnames lopen tot november/december van dit jaar.
Provincie:
Tag(s):