dinsdag, 27. februari 2007 - 17:09

Bedrijfsverzamelgebouw vanaf 5 maart geopend

Veendam

Vanaf maandag 5 maart a.s. is het zover. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de sector Maatschappelijke Zaken (MZ) zijn dan te vinden in het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw aan de Jan Salwaweg. Onder de sector MZ vallen de afdelingen Beleid&Ontwikkeling (onderwijs, welzijn en werk&inkomen) en Sociale Zaken en Werk (SZW , waaronder wmoLokaal).

n Veendam zijn bovendien de afdeling Beleid&Ontwikkeling en twee uitzendbureaus toegevoegd aan de keten. Bovendien vind je in het nieuwe gebouw wmoLokaal, een onderdeel van Sociale Zaken en Werk. Hier komen mensen alles te weten over de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

In het bedrijfsverzamelgebouw zit ook een onafhankelijk arbeidsadviseur. Iedereen die (weer) op zoek is naar werk, maar niet terug kan vallen op de eigen werkgever, kan bij de arbeidsadviseur aankloppen. De onafhankelijk arbeidsadviseur legt verder uit welke mogelijkheden er bestaan om de kans op werk te vergroten en wat wel en niet mag of kan.

In 2002 is de wet SUWI ingevoerd. Deze wet regelt de ‘ketensamenwerking’ tussen CWI, UWV en de afdeling Sociale Zaken en Werk (SZW). Om deze samenwerking te optimaliseren worden in heel Nederland zogenaamde ‘Werkpleinen’ gerealiseerd. In Veendam gaat het om Werkplein Veendam. De hoofdreden van deze partijen onder één dak is uiteraard dat het voor klanten makkelijker en duidelijker wordt. De belangrijkste partijen rond werk en inkomen zitten dan op één locatie.
Provincie:
Tag(s):