woensdag, 6. juni 2007 - 9:04

Bedum wil van midgetgolfbaan af

Bedum

De midgetgolfbaan bij de woonvoorzieningen voor meervoudig gehandicapten ‘Opmaat’ in Bedum verdwijnt. Het college van Bedum heeft hiertoe besloten omdat het gebruik van de voorziening minimaal is en de baan gevoelig blijkt te zijn voor vandalisme. Het terrein waar de baan ligt, wordt op termijn opgenomen in een opnieuw in te richten gebied aan de Fazant in de wijk Ter Laan in Bedum. Hiervoor moeten nog plannen worden ontwikkeld.

De midgetgolfbaan, die dateert van het eind van de jaren ’90 van de vorige eeuw, wordt geëxploiteerd door ‘Opmaat’. Het dagelijks onderhoud gebeurt eveneens door bewoners van die instelling. Groot onderhoud en reparaties zijn voor rekening van de gemeente. De grond waarop de baan ligt, is in het bezit van de gemeente. Het aantal bezoekers aan de baan was de laatste jaren te verwaarlozen. Gemiddeld maakten er 2 bezoekers per maand gebruik van.

In de praktijk bleek de baan verder erg onderhoudsgevoelig, vooral als gevolg van vandalisme. Met de aanleg van de baan is indertijd bijna 25.000 Euro gemoeid geweest. De baan was in eerste instantie gepland op het terrein van een horecaonderneming even buiten Bedum. De gemeenteraad besloot indertijd echter voor een andere locatie te kiezen. Dat werd een gemeentelijk terrein naast het toen in aanbouw zijnde complex van ‘Opmaat’. Daarvoor lag er een midgetgolfbaan op een locatie vlak bij het station van Bedum, daar waar nu de bebouwing van Langs de Lijn staat.
Provincie:
Tag(s):