donderdag, 27. december 2007 - 14:09

Bedumers kunnen kerstbomen bij gemeente kwijt

Bedum

Net als voorgaande jaren kunnen de inwoners van Bedum hun afgedankte kerstbomen weer aanbieden aan Openbare Werken van de gemeente. De dienst zamelt op 3 en 4 januari kerstbomen in. Inwoners kunnen de boom op die dagen langs de weg leggen; Openbare Werken zorgt voor de afvoer. De service is gratis.

In januari 2006 werd voor het eerst een dergelijk actie gehouden. Dat was direct een succes: er werden ongeveer 300 bomen ingezameld. In januari van dit jaar was het aantal ingezamelde bomen opgelopen tot 500. Voor de komende actie wordt ook weer stijging verwacht.

Op donderdag 3 januari kunnen kerstbomen worden aangeboden door die inwoners die hun huisvuil op maandag, dinsdag of woensdag aanbieden. De dag daarop kunnen degenen die op donderdag of vrijdag door de reiniging worden bediend de kerstbomen kwijt. De gemeente roept iedereen die de kerstboom kwijt wil op de boom op 3 of 4 januari ’s morgens vóór 7.45 langs de weg te leggen, het liefst bij elkaar.
Provincie:
Tag(s):