woensdag, 14. november 2007 - 8:16

Belwinkels bron van illegale praktijken

Utrecht

In het afgelopen jaar voerden politie, Belastingdienst, OM en gemeente samen controleacties uit in de prostitutie, de cannabissector, bij belwinkels, ‘patsers’ en huisjesmelkers. Deze controles vloeien voort uit een convenant dat in november 2005 werd afgesloten om samen het misbruik van overheidsregelingen terug te dringen. De samenwerking bracht in alle sectoren zaken aan het licht, die voor betrokken partijen aanleiding waren tot vervolgonderzoek en maatregelen.

Bij controleacties op het Zandpad, de Hardebollenstraat en bij vier bordelen/privéhuizen elders in de stad kwamen geen problemen met vergunningen of minderjarigen aan het licht. Wel bleken de meeste dames in de Hardebollenstraat niet bij de Belastingdienst bekend als zelfstandig werkenden. Wel werd een verboden handwapen in beslag genomen en kwamen openstaande belastingvorderingen aan het licht.

Bij bijna geen enkel belhuis was de administratie in orde. Daarnaast was er in de belhuizen sprake van illegaal gokken, ondergronds bankieren en werknemers met een uitkering. Er werden vermoedelijk gestolen goederen, vals geld en 4 paspoorten (waarvan 1 vals) aangetroffen. De Belastingdienst legde voor € 500.000 aanslagen op.

‘Patsers’ zijn mensen met een zeer luxueuze levenstijl die niet door aantoonbare inkomsten verklaard kan worden. Aan zeven patsers zijn aanslagen opgelegd voor een bedrag van € 163.000. Eén bijstandsuitkering is ingetrokken, betrokkene wordt strafrechtelijk vervolgd. Van drie personen werden auto’s in beslag genomen.
Provincie:
Tag(s):