vrijdag, 23. november 2007 - 10:26

Bergen krijgt centrum voor Jeugd en Gezin

In januari 2008 opent het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Bergen zijn deuren. Het is een van de eerste Centra voor Jeugd en Gezin in Limburg volgens het model van minister Rouvoet, zo meldt de gemeente.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gevestigd in brede school De Samensprong. Ouders, kinderen, jongeren en professionals kunnen hier snel, gemakkelijk en vanzelfsprekend terecht met hun vragen of problemen bij het opvoeden en opgroeien. De aanwezige coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin kan andere professionals inschakelen zodat de ouder of juist de jongere snel een antwoord heeft op zijn vraag of verwezen wordt naar de juiste (hulp)instantie.

Alle kinderen hebben recht op een opvoeding waarmee ze gezond en veilig opgroeien en goed voorbereid worden op hun toekomst. Naast een goede opvoeding is ook een goede samenwerking van instellingen die werken met en voor de jeugd noodzakelijk. De gemeente heeft de taak om een goede samenwerking te bevorderen tussen instellingen die werken met en voor de jeugd in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Dit zijn onder andere GGZ, huisartsen, maatschappelijk werk, verloskundige en politie.
Provincie:
Tag(s):