donderdag, 19. april 2007 - 16:59

Beroering over uitspraak minister Eurlings inzake IJzeren Rijn

Roermond

Het samenwerkingsverband IJzeren Rijn heeft met ontsteltenis kennis genomen van de uitspraak van minister Eurlings op basis waarvan over het historisch tracé tussen Budel en Weert 5 tot 7 treinen per dag zouden mogen gaan rijden. Voorzitter Gerard IJff stelt dat tot nu toe steeds van maximaal 10 treinen per week is uitgegaan en waarop ook de ontheffing van de Flora en Faunawet en Natuurbeschermingswet is gebaseerd. Overigens was het bestendig gebruik van deze spoorlijn tussen 1991 en 2004 één trein per week.

Hij vindt het verder onbegrijpelijk dat de uitspraak van de voorlopige voorziening over de ontheffing van de Flora en faunawet en natuurbeschermingswet volledig uit zijn verband wordt gerukt. “De Minister ziet het rijden over het genoemde deel van het historisch tracé als legitimering om het goed nabuurschap met België te dienen. Die uitspraak had immers alleen betrekking op het onderhoud en niet op reactivering�, zo stelt de voorzitter. Bovendien laat de motie Hessels-Hofstra -op basis waarvan er pas treinen mogen rijden nadat alle noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen- niets aan duidelijkheid te wensen over en heeft de minister expliciet gezegd deze onverkort te zullen uitvoeren.

De reactie, houding en opstelling van de minister, die bekend staat als iemand die daadkrachtig kan optreden voor de Europese belangen, heeft hem ten zeerste verbaasd. Zeker omdat de minister weigert proactief met Duitsland en België aan tafel te gaan zitten om alternatieven te gaan bespreken die voor alle drie de landen voordelen bied en een meerwaarde heeft. Het is hem immers bekend dat in Duitsland het historisch tracé geen alternatief meer is.

Het samenwerkingsverband ziet met belangstelling uit naar de beantwoording van de vragen en het aansluitende plenaire debat in de kamer.
Provincie:
Tag(s):