woensdag, 3. januari 2007 - 15:56

'Beslis niet ondoordacht en zonder inspraak over bestuur Randstad'

Flevoland

Tijdens de kabinetsformatie moeten geen ondoordachte en dichtgetimmerde afspraken worden gemaakt over het bestuur van de Randstad. Dat zei Commissaris van de Koningin in Flevoland Michel Jager in zijn nieuwjaarstoespraak maandagmiddag 2 januari 2007.

Jager doelt met zijn uitspraak op het advies van de commissie Kok, dat in de loop van januari wordt verwacht. Volgens Jager was het de bedoeling dat de commissie Kok een advies zou geven dat na discussie een rol zou kunnen spelen na verkiezingen voor de Tweede Kamer in mei. Dat is nu achterhaald doorat de verkiezingen in november werden gehouden.

Het is “uiterst zorgelijk� volgens Jager dat het advies van de commissie Kok nu midden in de kabinetsformatie komt “en daarin wellicht een rol gaat spelen zonder dat er nog een reële beïnvloedingsmogelijkheid bestaat voor betrokken medeoverheden laat staan publiek debat over het advies�.

En de volgens Jager “bijna lichtzinnige wijze� waarop de VNG zich onlangs uitsprak over een beperking van de taken van de provincies “helpt ook al niet echt om tot een goed doordachte herinrichting van ons binnenlands bestuur te komen. Kortom, ik hoop dat ons bij de kabinetsformatie ondoordachte en dichtgetimmerde afspraken over het middenbestuur bespaard zullen blijven�, aldus de Flevolandse Commissaris van de Koningin.

Jager sneed ook regionale onderwerpen aan. Zo hoopt hij dat bij de vorming van het nieuwe kabinet afspraken worden gemaakt over de noodzakelijke verbetering van de corridor A6-A9, zodat er een einde komt aan de gebrekkige ontsluiting van Almere, Lelystad en de rest van Flevoland in de richting van Amsterdam. �Dat moet nu gewoon goed in het regeerakkoord worden geregeld.

De Randstad kan niet zonder de groei van Almere, maar Almere en Flevoland kunnen niet zonder goede verbindingen met de Randstad. Laten de partijen die een nieuw kabinet vormen daarom hun verantwoordelijkheid nemen en Almere en Flevoland in staat te stellen om op een voor onze huidige en toekomstige inwoners verantwoorde manier ruimte te bieden voor de ontwikkeling van de Noordvleugel�.

Op 7 maart 2007 worden er verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten. Jager riep de burgers op dan te gaan stemmen: “Flevolanders, kies óók voor de provincie!�. De provincie gaat in toenemende mate gaat over onderwerpen waarover veel kiezers een mening hebben, zegt Jager en daarom is het nuttig als de burgers hun stem uitbrengen.
Provincie:
Tag(s):