donderdag, 26. april 2007 - 8:47

Besluit voor verlenging missie deze zomer

Den Haag

In de loop van de zomer neemt het kabinet een beslissing over een eventuele verlenging van de Nederlandse deelname aan de operatie in Afghanistan. Dat zei minister Verhagen van Buitenlandse Zaken vandaag tijdens een algemeen overleg van de vaste commissies voor Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

De drie bewindslieden zijn het volstrekt eens dat de NAVO nog geruime tijd aanwezig zal zijn in het land. "Op Cyprus zitten we al dertig jaar, in Bosnië vijftien. We zijn pas sinds 2001 in Afghanistan. Het is ondenkbaar dat we daar nu al weggaan als internationale gemeenschap. Hoe en op welke wijze Nederland daarbij betrokkenheid toont, moeten we nog bekijken. Het is echter wel zaak dat tijdig te doen, nu ons mandaat op 1 augustus 2008 afloopt", aldus Verhagen.

Een aantal Kamerleden vreest dat een verlenging van de operatie in Afghanistan tot grote personele en materiele problemen leidt. Minister Van Middelkoop stelde daarop dat er op dit moment geen grote zorgen zijn op dat gebied. "Alle zaken waartegen we aanlopen, zijn of door ons of binnen ISAF op te lossen."

De bewindsman constateerde dat de missie van de Task Force Uruzgan al binnen een jaar goede vorderingen heeft gemaakt. "Velen vreesden voor een vechtmissie, maar daar is gelukkig geen sprake van. De Nederlandse militairen kunnen relatief ongehinderd patrouilleren en hun opbouwwerkzaamheden verrichten. We proberen op die manier de Taliban irrelevant te maken."

Van Middelkoop onderstreepte dat er geen sprake is van een gewijzigd optreden, zoals door sommige fracties werd gesuggereerd. "Overigens heb ik ook meteen gesteld dat er geen Dutch approach (Nederlandse benadering van de bevolking) bestaat. Alle landen werken onder dezelfde regels van ISAF. De tactiek kan echter wel per provincie verschillen."
Provincie:
Tag(s):