donderdag, 17. mei 2007 - 11:11

Bestrijding muskus- en beverratten afdoende

Venlo

De bestrijding van de muskus- en beverratten door de Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas is succesvol. Dit blijkt uit het jaarverslag 2006. De bestrijding is noodzakelijk om de schade aan kades en dijken te voorkomen.

De vangsten van muskusratten in het werkgebied van Roer en Overmaas zijn in 2006 afgenomen tot 838. Dit is een afname van 45 % ten opzichte van 2005. Voor het werkgebied van Peel en Maasvallei geldt zelfs een afname van bijna 50 %.

Het cijfer daalt jaarlijks, maar vlakt wel af. De instroom vanuit met name Duitsland (Niers en Roer) is een permanente factor in grensoverschrijdende beken zoals de Niers in Noord Limburg en bijvoorbeeld de Roer en Worm in het Zuid Limburg. De instroom vanuit België is een minder grote zorg omdat de bestrijding daar net als in Nederland systematisch wordt aangepakt en de populatie daar onder controle is.

De vangsten van beverratten zijn in het werkgebied van Roer en Overmaas afgenomen van 395 in 2005 tot 331 in 2006. Verreweg de meeste dieren worden gevangen op de Roer en de Worm en in mindere mate bij de grindgaten bij de Maas. Ook hier vlakt de afname af.

In het werkgebied van Peel en Maasvallei is ook sprake van een afname van 612 in 2005 tegen 316 in 2006. Limburg zal een belangrijke rol moeten blijven spelen bij het wegvangen van de beverratten die ons land binnenkomen en zich verspreiden naar het kwetsbare westen van het land.

De dieren graven kades en dijken kapot. Muskusratten komen van oorsprong uit Noord-Amerika, beverratten uit Zuid Amerika en werden ooit naar Europa gehaald en vermeerderden zich explosief. Ook al omdat de muskusratten geen natuurlijke vijanden hebben. De dieren graven kades en dijken kapot. Daarom blijft vooralsnog bestrijding noodzakelijk, aldus de waterschappen.
Provincie:
Tag(s):