woensdag, 5. december 2007 - 22:09

Bestuurders maken zich sterk voor tijdige afronding A74

Venlo

De gemeente Venlo heeft een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommisie voor Verkeer en Waterstaat, waarin ze oproept dat de A74 uiterlijk in 2011 gereed moet zijn. In de brief stellen diverse partners in de regio dat uit recente berichtgeving blijkt dat de aanleg van de A74 verdere vertraging kan oplopen. Deze vertraging is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over de A4 in relatie tot de luchtkwaliteit.

In de brief wordt gewezen op de noodzaak van de A74 voor de economische ontwikkeling van Venlo, maar ook voor een goede aansluiting met het achterland voor het internationale vrachtvervoer na de A67. ‘De A74 is een noodzakelijke aanvulling op de A67. Deze laatste weg vormt voor het internationale goederenvervoer de aorta van de BV Nederland met de hoogste vrachtwagendichtheid van het land. Mede als gevolg van het verder dichtslibben van de A67, wordt het gemis van de A74 extra gevoeld’, zo wordt in de brief gesteld. Ook van Duitse zijde is verontwaardigd gereageerd op de mogelijke vertraging van de aanleg. Duitse bestuurders vragen zich af wat de waarde is van het ondertekende Staatsverdrag tussen Nederland en Duitsland inzake grensoverschrijdingpunten (waaronder A74) dat ondertekend is in 2005.

De brief is ondertekend door de burgemeesters van Venlo en Stadt Nettetal, gedeputeerde Driessen, de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland regio Zuid-Oost en van de Kamer van Koophandel Limburg-Noord.
Provincie:
Tag(s):