dinsdag, 13. februari 2007 - 12:02

Beter milieu door volle luiers

Emmeloord

De gemeente Noordoostpolder stimuleert het om luiers bij het GFT-afval te gooien. In januari van dit jaar is er al 23 ton GFT-afval meer ingezameld dan in januari 2006.Dit is het eerste resultaat van het vernieuwde milieubeleid van de gemeente.In totaal wordt er €80.000 besteed aan specifieke milieuacties.

In het eerste kwartaal van 2007 lanceert de provincie samen met alle gemeenten een website over energiezuinig wonen. Ook Noordoostpolder doet hier aan mee. Het is één van de acties, die de gemeente in het kader van haar gemeentelijk Klimaatbeleid heeft opgenomen in het Milieuprogramma 2007. Daarnaast hebben afval, het klimaat en andere zaken ook de aandacht.

In 2007 ligt het accent bij de milieucontroles vooral op horeca, garages, metaalbewerking, intensieve veehouderij en landbouwondersteunende bedrijven. In totaal zijn er 423 controlebezoeken gepland, waarvan 227 eerste controles, 151 hercontroles en 45 (pre-)dwangsomcontroles.

Op de site over energiezuinig wonen kunt u zien op welke wijze u energie kunt besparen in uw huis. Na het invoeren van een paar gegevens over de woning geeft de site een advies, welke besparingsmaatregelen in uw geval rendabel zijn. Desgewenst kan men daarna meteen een offerte opvragen bij een drietal bedrijven. Ook laat de site zien hoe energiezuinig de woning is aan de hand van een energielabel. Dit label kan een eerste stap vormen voor het energieprestatiecertificaat van de woning. Dat certificaat moet na verwachting vanaf begin 2008 aanwezig zijn bij bouw, verkoop of verhuur van woningen.

In de eerste maand waarin de luiers bij het GFT mochten, is 23 ton meer afval via de groene containers ingezameld dan in januari 2006. Over het jaar 2007 zal naar verwachting een resultaat van ongeveer 423 ton extra worden gehaald. De nieuwe luierinzameling heeft in januari een besparing van € 6.574 opgeleverd.

In 2007 wordt de inzameling van oud papier onderzocht en verbeterd. De inzamelmethode, die laatst in Lelystad is gestart, kan ook in Noordoostpolder worden ingevoerd. Dit houdt in dat het papier met vuilniswagens en een extra afvalbak per woning, huis-aan-huis wordt ingezameld. De vrijwilligers, die het papier nu inzamelen, blijven daarbij betrokken.
Provincie:
Tag(s):