woensdag, 4. april 2007 - 11:23

Betere en snellere behandeling door Klinilyzer

Nijmegen

Het reumacentrum van de Sint Maartenskliniek voert vanaf april op grote schaal een wetenschappelijk onderbouwde meetmethode in bij patiënten met reumatoïde artritis. Dit leidt tot een betere en snellere behandeling. Een speciaal ontwikkeld computerprogramma, de zogenaamde Klinilyzer, zorgt ervoor dat de reumatoloog meteen kan reageren op de resultaten van de testen die dezelfde dag op de polikliniek zijn afgenomen.

De patiënt weet meteen waar hij aan toe is en kan er zeker van zijn dat er snel wordt gereageerd op veranderingen in zijn ziektebeeld. De Klinilyzer is in opdracht van de Sint Maartenskliniek ontwikkeld door VIR e-Care Solutions BV in samenwerking met LogicaCMG en Backbase.

Deze objectieve en systematische aanpak wordt ingevoerd bij alle patiënten met reumatoïde artritis die dit jaar de polikliniek van de Sint Maartenskliniek bezoeken. Het gaat om ongeveer 3.000 patiënten die gemiddeld vier keer per jaar naar het reumacentrum komen. Op de polikliniek worden de testen afgenomen en meteen ingevoerd in de Klinilyzer.

Ook meetinstrumenten kunnen op het systeem worden aangesloten, bijvoorbeeld voor het meten van de stand van de hand die door de reumatische ziekte is aangetast. In de toekomst kan de patiënt de vragenlijsten ook thuis invullen waardoor wellicht minder polikliniekbezoeken nodig zijn. Het systeem kan eenvoudig worden ingezet voor metingen en vragenlijsten die gebruikt worden bij andere behandelingen.

De behandelingen in de Sint Maartenskliniek verlopen volgens vooraf vastgelegde zorgpaden. Het doel is van zoveel mogelijk behandelingen wetenschappelijk vast te stellen hoe effectief ze zijn zodat er alleen nog volgens bewezen methoden (‘evidence based medicine’) gewerkt wordt. Daarvoor is veel en langlopend onderzoek nodig. De Klinilyzer levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de transparantie over de effectiviteit van een behandeling. Het lichten van dossiers is niet meer nodig. Doordat alle testgegevens digitaal worden opgeslagen, kan men vrij eenvoudig per patiëntengroep en per type behandeling overzichten maken. Deze informatie is van belang voor artsen maar ook voor zorgverzekeraars die meer willen weten over welke behandelingen het beste resultaat geven.

Van een behandeling kan aangetoond zijn dat deze effectief is op het niveau van een gehele patiëntengroep, op individueel patiëntniveau is dit echter minder makkelijk vast te stellen. De Klinilyzer biedt die meetmogelijkheid voortaan wel en geeft inzicht in het ziekteverloop. In het systeem wordt allereerst het beginniveau van de ziekte-activiteit van een patiënt vastgelegd. De patiënt herhaalt bij elk polikliniekbezoek dezelfde testen die direct door het systeem digitaal worden opgeslagen.

De resultaten worden vergeleken met het beginniveau waardoor veranderingen in het ziektebeeld makkelijk beeld gebracht kunnen worden. Alle gegevens worden elektronisch opgeslagen zodat de arts, samen met de patiënt, de voortgang en het resultaat van de behandeling snel kan beoordelen. Doordat de gegevens op meerdere plekken beschikbaar zijn, wordt de afstemming tussen verschillende behandelaars van een patiënt vereenvoudigd.

De Sint Maartenskliniek richt zich als ziekenhuis volledig op de behandeling van houding- en bewegingsaandoeningen. Op het gebied van orthopedie en reumatologie is zij de grootste van Nederland. Patiënten kunnen er terecht voor behandeling van aandoeningen volgens de nieuwste inzichten of voor revalidatie na een ziekte, ongeval of hersenletsel.

Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een polikliniek voor pijnbestrijding, een orthopedische spoedeisende hulp, een eigen apotheek en een sportmedisch centrum. Jaarlijks maken 35.000 mensen, uit de regio Nijmegen maar voor een groot deel ook uit de rest van Nederland, gebruik van de diensten van de Sint Maartenskliniek.
Provincie:
Tag(s):