vrijdag, 12. januari 2007 - 14:27

Betere naleving regels krediet-verstrekking noodzakelijk

Den Haag

De naleving door kredietverstrekkers van kredietregels moet beter. Sommige regels moeten aangepast worden omdat ze in de praktijk onvoldoende werkbaar zijn. Minister Zalm noemt het in een brief aan de Kamer zorgwekkend dat kredietverstrekkers hun eigen normen t.a.v. het voorkomen van overkreditering slecht naleven.

Uit een tussentijdse evaluatie van de regels voor kredietreclame komt onder andere naar voren dat het merendeel van de kredietreclames niet voldoet aan de gestelde regels. Tegelijkertijd is geconstateerd dat sommige regels in de praktijk onvoldoende werkbaar zijn. Verder constateert de AFM dat kredietverstrekkers hun eigen normen t.a.v. het voorkomen van overkreditering slecht naleven. Handhaving door de AFM en, waar relevant, aanpassing van regels moet deze situatie verbeteren.
Categorie:
Tag(s):