zondag, 25. maart 2007 - 21:14

Bevolkingsonderzoek Borstkanker Lelystad

Lelystad

In de gemeente Lelystad is vrijdag gestart met een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De speciaal daartoe ingerichte, verplaatsbare, onderzoekswagen staat bij de GGD aan de Noorderwagenstraat in Lelystad.Het onderzoek richt zich op vrouwen tussen de 50 en 75 jaar die in de gemeente wonen.Op geleide van postcode ontvangen alle vrouwen binnen die leeftijdscategorie een uitnodiging waarop de datum en tijd van het onderzoek staan vermeld. De organisatie van het bevolkingsonderzoek is in handen van de Hulpverleningsdienst Flevoland (GGD) en het IKA (Integraal Kankercentrum Amsterdam). Deelname aan het onderzoek is kosteloos.

Borstkanker is in Nederland één van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen. Landelijk wordt deze ziekte bij ongeveer 1 op de 9 vouwen vastgesteld. De oorzaak van borstkanker is onbekend. Wel is bekend dat, door borsttumoren met behulp van röntgenfoto’s in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, de kans op genezing bij de meeste vormen van borstkanker aanmerkelijk toeneemt. Bij vroegtijdige opsporing is vaker een minder ingrijpende behandeling nodig. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek onder vrouwen zonder klachten is momenteel nog de meest voor de hand liggende manier om de sterfte door borstkanker terug te dringen. Het is belangrijk iedere keer deel te nemen aan het onderzoek, omdat uit de praktijk is gebleken dat een onderzoek om de twee jaar voldoende regelmatig is om de meeste afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Ook als men bij een eerdere uitnodiging niet heeft deelgenomen of als een vorige keer geen afwijkingen zijn gevonden geeft juist een (herhaling van het) onderzoek eens in de twee jaar meer zekerheid. Een eenmalige deelname met een goede uitslag geeft namelijk geen garantie voor jaren.

Het onderzoek richt zich speciaal op vrouwen tussen de 50 en 75 jaar. Hiervoor is gekozen omdat in deze leeftijdsgroep borstkanker het meeste voorkomt, namelijk ongeveer tweederde van alle nieuwe borstkankergevallen per jaar. Vrouwen jonger dan 50 jaar komen niet in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek omdat borstkanker in deze groep minder vaak voor komt. Bovendien staat het borstweefsel bij jongere (menstruerende) vrouwen onder hormonale invloeden. Kleinere afwijkingen, die (nog) geen klachten geven, zijn dan met alleen preventieve röntgenfoto’s minder goed op te sporen. Er is, met name als een vrouw klachten heeft, gerichter onderzoek nodig.

Uiterlijk tien werkdagen na deelname aan het onderzoek krijgt men de uitslag thuisgestuurd. De meeste vrouwen (98%) krijgen bericht dat alles in orde is. Vrouwen bij wie een afwijking wordt gezien op de foto’s krijgen het verzoek contact op te nemen met de eigen huisarts. Deze is ingelicht over de uitslag en kan deze met de vrouw bespreken. Meestal zal verder onderzoek in het ziekenhuis nodig zijn om na te gaan wat precies de aard van de afwijking is. Bij iets minder dan de helft van de vrouwen die voor nader onderzoek wordt verwezen blijkt uiteindelijk sprake te zijn van borstkanker.

Op röntgenfoto’s zijn vaak (heel) kleine afwijkingen te zien die nog niet voelbaar zijn. Daardoor kan met röntgenfoto’s een afwijking worden opgespoord lang voordat een vrouw zelf veranderingen in haar borst bemerkt. Toch kan het onderzoek geen volledige zekerheid garanderen. Daarom is het verstandig om de borsten zelf regelmatig te controleren. Bij de GGD, de meeste huisartsen en apotheken is een folder van het KWF verkrijgbaar waarin wordt uitgelegd hoe het borstzelfonderzoek te doen.
Provincie:
Tag(s):