dinsdag, 13. maart 2007 - 9:14

Bewoners Breewei vechten door

Tijnje

De bewoners van de Breewei in Tijnje krijgen mogelijk toch een totaal schadebedrag van €83.000 uitbetaald van de gemeente Opsterland. Door het uitbreidingsplan op de Riperwâlden zou hun woongenot en de waarde van hun woning er op achteruit zijn gegaan.

Het bureau SAOZ uit Rotterdam, de vaste adviseur van de gemeente, taxeerde de geleden schade op €83.000. De gemeenteraad besliste vorig jaar dat de berekening opnieuw moest worden bekeken. Ze hadden vragen bij de argumentatie. In de ‘second opinion' pakte de vergoeding drastisch lager uit: €34.000 voor zes huishoudens. De bewoners waren ontevreden over de uitkomst en zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het tweede onderzoek.

Burgemeester en wethouders van Opsterland hebben beide uitkomsten naast elkaar gelegd en zien geen reden om af te wijken van het eerste advies van SAOZ. Ze stellen voor om alsnog de eerder becijferde €83.000 uit te keren. Volgens b. en w. is het eerste onderzoek zorgvuldig uitgevoerd. Enkele ,,minimale onvolledigheden" in de rapportage hadden volgens het college niet tot een andere uitkomst geleid. De raad beslist in april.
Provincie:
Tag(s):