donderdag, 8. februari 2007 - 11:36

Bewoners eerder betrokken bij plannen voor wijk en buurt

Groningen

Het Groningse stadsbestuur wil bewoners eerder actief betrekken bij nieuwe plannen voor hun eigen wijk of buurt. Daarom krijgen alle bewonersorganisaties voortaan het recht om advies te geven bij deze plannen. De gemeenteraad toetst dit adviesrecht in een participatieparagraaf, die verplicht in elk plan wordt opgenomen.

In zo’n paragraaf staat of het om het verstrekken van informatie gaat of om inspraak, en op welke wijze en in welk stadium. Het college van B&W wil op 1 april met dit experiment beginnen.

Dit voorstel is het antwoord op het preadvies ‘Eerder beginnen’ van de SP. Daarin vraagt deze gemeenteraadsfractie het college om Stadjers vroegtijdig te betrekken bij de voor hen relevante projecten en om dit tussentijds te toetsen. Ook is dit experiment een antwoord op het pamflet ‘Wederzijds vertrouwen’ van de bewonersorganisaties. Daarin vragen zij om het adviesrecht bij alle voorstellen die hun wijk aangaan. Het experiment wordt na twee jaar – in 2009 – geëvalueerd.
Provincie:
Tag(s):