vrijdag, 23. maart 2007 - 13:26

Bewoners IJburg tevreden

Amsterdam

Uit het eerste jaarlijkse onderzoek van het Projectbureau IJburg is de conclusie getrokken dat de meerderheid van de bewoners van IJburg tevreden zijn over hun wijk. De wijk wordt met een 7.2 gewaardeerd en over de woning zijn IJburgers nog enthousiaster. Daarvoor is de waardering gemiddeld een 8.2.

Meer dan de helft van de mensen (56%) is het eens met de stelling ‘Ik voel me helemaal IJburger’.
De komende vier jaar zal elk jaar een onderzoek worden uitgevoerd. Met de resultaten van het onderzoek gaat de gemeente aan de slag om - waar mogelijk - zaken te verbeteren of aan te passen.

De afgelopen twee jaar is IJburg een echte Amsterdamse wijk geworden. De bevolkingsgroei en het aantal voorzieningen zijn toegenomen, betaald parkeren is ingevoerd en de IJtram is gaan rijden. Inmiddels wonen er 6000 mensen op IJburg en zijn er 2610 woningen opgeleverd.

Voor het Projectbureau IJburg is dat aanleiding geweest om voor een periode van vijf jaar te onderzoeken hoe tevreden de inwoners van IJburg over hun wijk zijn. In dit eerste onderzoek zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen, zoals wonen, werken en voorzieningen. In totaal hebben hieraan 300 inwoners meegewerkt.

Het onderzoek laat zien dat acht van de tien bewoners behoefte hebben aan extra voorzieningen. Het meest genoemd worden fitnesscentra en sportscholen, maar ook speelvoorzieningen voor kinderen. Op termijn komt er nog meer ruimte voor niet-commerciële voorzieningen op IJburg. In het winkelcentrum op het Haveneiland heeft zich inmiddels een kleine sportschool gevestigd. In het Havenkwartier komt voor eind 2007 een groot modern fitnesscentrum. Het Projectbureau IJburg maakt momenteel een plan van aanpak voor de realisatie van extra speelvoorzieningen.

Het projectbureau gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om aannamen en prognoses, die aan de basis liggen van de plannen voor IJburg, te toetsen op feitelijke cijfers. Op basis hiervan kan worden besloten of de prognoses moeten worden aangepast.

Het Projectbureau IJburg is namens het bestuur van de centrale stad verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van de eerste fase IJburg. Het stadsdeel Zeeburg is verantwoordelijk voor het beheer van IJburg en voor voorzieningen zoals welzijn, sport en parkeren.
Provincie:
Tag(s):