donderdag, 1. maart 2007 - 9:11

Bewoners vinden Nijmegen een prettige fietsstad

Nijmegen

Nijmegen is een prettige fietsstad. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om de fietsinfrastructuur te verbeteren worden door de Nijmeegse fietser op prijs gesteld. Die waardeert het fietsklimaat met een 7. Wel zijn er knelpunten die verbeterd kunnen worden.

Dat is de conclusie van een enquête naar de tevredenheid over de fietsinfrastructuur in Nijmegen. Het onderzoek is vorig jaar uitgevoerd door middel van een telefonische enquête waar 1440 fietsers aan hebben meegedaan.

De gemeente heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren van enkele stads- en snelfietsroutes, bijvoorbeeld die tussen Nijmegen en Wijchen, Nijmegen en Malden, Nijmegen en Heumen/Staddijk en Nijmegen en Groesbeek. Maatregelen die zijn genomen variëren van de aanleg van rood asfalt en nieuwe fietspaden (bijvoorbeeld door de Spoorkuil), tot het verbreden van fietspaden en het scheiden van fietspaden van de weg.

De enquête wijst uit dat deze maatregelen op prijs worden gesteld door de fietsers. Ze vinden de veranderingen een verbetering omdat de route die ze fietsen nu korter, veiliger of comfortabeler is geworden. Meest genoemd in dit kader zijn de Spoorkuil en het Keizer Karelplein. Een route die volgens fietsers veiliger is geworden is vooral Staddijk. Routes die comfortabeler zijn geworden zijn volgens fietsers vooral het Schutterspad en de Haterseveldweg.

De fietsers zien echter ook volop punten voor verbetering. De klachten variëren van slecht wegdek op delen van de Sint-Annastraat en de Hatertseweg, tot drukke en onoverzichtelijke situaties op bijvoorbeeld de Heyendaalseweg en de kruising Sint-Annastraat/Spoorkuil/Oude Groenewoudseweg. Het Keizer Karelplein, door sommige fietsers positief ervaren vanwege het tweerichtingsverkeer, wordt door andere fietsers juist als gevaarlijk ervaren vanwege rechtsafslaande auto’s die door rood rijden en het tweerichtingsverkeer.

Tegelijkertijd steken de fietsers ook vaak de hand in eigen boezem waar het gaat om onveilige situaties in het verkeer. Een meerderheid (60 procent) is van mening dat onveilige situaties vaak aan zichzelf zijn te wijten. Bovendien vinden bijna zeven op de tien fietsers dat fietsers zich over het algemeen slecht houden aan de verkeersregels. Voor ongeveer driekwart van hen (74 procent) mogen fietsers dan ook harder aangepakt worden bij overtredingen, bijvoorbeeld als zij niet met licht op rijden in het donker.

Het onderzoek wordt in 2009 herhaald. De door de fietsers genoemde knelpunten worden nader onderzocht. Het volledige rapport is in te zien op de website van de gemeente Nijmegen:

Provincie:
Tag(s):