donderdag, 15. februari 2007 - 12:50

Bezorgdheid over het homohuwelijk

Nijmegen

Op 1 april 2001 werden de eerste huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht gesloten, de zogenaamde homohuwelijken. COC Nijmegen heeft het 5-jarig jubileum vorig jaar gevierd en het College en de Gemeenteraad van Nijmegen een mooie bruidstaart aangeboden.COC Nijmegen maakt zich nu zorgen.

In het nieuwe regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie is opgenomen dat trouwambtenaren wegens principiële gronden het afsluiten van een homohuwelijk mogen weigeren. COC Nijmegen vindt dit een slechte ontwikkeling; wij staan voor een tolerante samenleving, zeker in Nijmegen.

“Een trouwambtenaar moet alle huwelijken sluiten ongeacht bijvoorbeeld de seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of huidskleur�, stelt Peter van Loon, voorzitter COC Nijmegen. “Wij accepteren het toch immers ook niet dat een trouwambtenaar een huwelijk tussen twee Joden, Aziaten of Moslims uit principiële overweging zou weigeren�. “Iedereen is gelijkwaardig�, vervolgt hij.

COC Nijmegen heeft naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord de volgende vragen aan het College en Gemeenteraad van Nijmegen gesteld:

Zijn er binnen het team van Buitengewone Ambtenaren Burgerlijke Stand in Nijmegen leden bekend die op principiële gronden weigeren een homohuwelijk te sluiten?

Is het college en de raad het onomwonden met ons eens dat het weigeren van een ambtenaar (BABS) om een homohuwelijk te sluiten vanwege principiële gronden, een volstrekt verkeerd signaal is naar de maatschappij vanuit het oog op tolerantie?

Mogen wij er op vertrouwen dat u uw ongenoegen zult mededelen aan de nieuwe regering over hun voornemen ambtenaren (BABS) toe te staan, wegens principiële gronden, het sluiten van homohuwelijken te weigeren?
Provincie:
Tag(s):