dinsdag, 20. februari 2007 - 10:25

Bijeenkomst Vrijwilligerswerk 28 februari

Wemeldinge

Door de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) per 1 januari jongstleden is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. De regering wil er met deze nieuwe wet voor zorgen dat mensen niet alleen meedoen maar ook actief meepraten over vrijwilligerswerk en mantelzorg.

De gemeente Kapelle vindt het belangrijk om van burgers die zich inzetten als vrijwilliger en organisaties die met vrijwilligers werken te horen wat hen bezighoudt. Alleen dan kan de gemeente echt te weten komen wat er leeft onder vrijwilligers of speelt binnen hun organisatie. Daarom nodigen wij u uit om mee te praten.

In februari en maart organiseert de gemeente Kapelle daarom in elke kern bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan onderwerpen centraal als vrijwilligerstekort, cursusaanbod, verzekeren van vrijwilligers of de organisatie en het vinden van vrijwilligers of vrijwilligerswerk. Met name welke de rol van de gemeente hierin (volgens u) zou kunnen vervullen. De uitkomst van deze avonden wordt gebruikt om een startnotitie vrijwilligerswerk en mantelzorg te maken voor de gemeenteraad en belanghebbende partijen.

De gemeente Kapelle nodigt u, als vertegenwoordiger van het vrijwilligerswerk, uit voor de bijeenkomst op 28 februari 2007 in De Wemel te Wemeldinge. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De avond is onder leiding van de verantwoordelijk wethouder dhr. L.F. Kosten.
Provincie:
Tag(s):