donderdag, 1. november 2007 - 9:08

Bijna alle Gelderse bedrijven europaproof

Gelderland

Sinds woensdag 31 oktober moeten bedrijven voldoen aan de Europese richtlijnen milieuverontreiniging (IPPC) Van de 65 bedrijven die onder de provinciale verantwoordelijkheid vallen voldoen slechts drie bedrijven nog niet aan de norm.

De provincie Gelderland heeft sinds het invoeren van de Europese richtlijn, enige jaren geleden, het bedrijfsleven actief en intensief benaderd. Dit werpt zijn vruchten af. Slechts drie bedrijven voldoen nog niet. Dit zijn de Zweekhorst in Zevenaar, een gascompressiestation waarvan onduidelijk was of de richtlijn van toepassing was. Het Rijk oordeelde onlangs van wel. In een landelijke werkgroep wordt nu onderzocht wat voor gevolgen dit heeft voor dit type gasstations,waarvan er meerdere in Nederland zijn.

De andere bedrijven zijn Vartech en AVR. De Vartech in Apeldoorn sluit op 1 februari 2008, daarom hoeft de IPPC ook niet te worden toegepast. De AVR in Duiven voldoet wel aan de milieuvergunning maar op basis van de vergunning moet een zogenaamde NOX-installatie worden geplaatst. Dit kost even tijd. In Gelderland vallen 65 bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie. Daarnaast zijn er nog tientallen, meestal landbouwbedrijven, die onder het bevoegd gezag van de gemeenten vallen.

De IPPC richtlijn is bedoeld om milieuverontreiniging door grote industrie en intensieve veehouderij te voorkomen en te bestrijden. Op grond van de IPPC richtlijn kan een milieuvergunning pas worden verleend als de best beschikbare techniek wordt ingezet om verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen.

Bekende voorbeelden zijn filters om te voorkomen dat schadelijke gassen in de lucht komen of vloeistofdichte vloeren, die voorkomen dat er schadelijke stoffen in de bodem komen bij een lekkage of ongeluk.

IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control.
Provincie:
Tag(s):