dinsdag, 18. december 2007 - 13:44

Biogascentrale in de Eerste Bathpolder

Reimerswaal

Gedeputeerde Staten van provincie Zeeland hebben het gemeentebestuur van Reimerswaal laten weten in beginsel positief te staan tegenover de bouw van een biogascentrale met ethanolproductie, inclusief afvalwaterzuivering, op een restperceel in het glastuinbouwcomplex in de Eerste Bathpolder.

Het initiatief voor de centrale komt van Lans Zeeland BV en een aantal jonge ondernemers die zich hebben verenigd onder de noemer 'De Groene Poort'. Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt begeleidt het project.

Hoewel de centrale niet past binnen het omgevingsplan Zeeland & ndash; zulke voorzieningen horen op een bedrijventerrein – zien GS voordelen in de vestiging van de kleinschalige, duurzame energie-voorziening bij het kassencomplex.

De CO2 die bij de productie van ethanol vrijkomt, kan direct worden
teruggevoerd naar de kassen. Omgekeerd hoeven de telers niet ver met hun restafval, want dat kan weer als brandstof worden gebruikt in te centrale. Overigens zal in eerste instantie voornamelijk tarwe als brandstof worden gebruikt, maar de ontwikkelingen met cellulosevezels
gaan zo snel, dat bij de bouw van de centrale al rekening kan worden
gehouden met de overschakeling naar die tweede-generatie brandstof.

De bouw is voorzien op een restperceel, net ten noorden van de spoorlijn en de Oude Rijksweg, waar glastuinbouw niet mogelijk is; volgens het omgevingsplan kan er wel ondersteunende bebouwing voor de sector komen. Overigens vragen GS al op voorhand terdege rekening te houden met de landschappelijke inpassing van de centrale.

Volgens GS krijgt de ontsluitingsweg, die nu in het bestemmingsplan van de gemeente Reimerswaal is voorzien voor het kassencomplex, voldoende capaciteit heeft om ook het verkeer van een naar de centrale te kunnen verwerken. Hoewel de verkeersbewegingen in de directe omgeving wat zullen toenemen, worden die op grotere afstand verminderd. Want behalve de restproducten van de omringende kassen zal gebruik worden gemaakt van die van bedrijven in de directe omgeving. Zij hoeven hun restafval dan niet meer buiten de provincie af te zetten.
Provincie:
Tag(s):