vrijdag, 2. februari 2007 - 23:06

Blauwtong en Noord-Beveland

Noord-Beveland

Noord-Beveland valt in de 20km zone die is afgekondigd na ontdekking van het blauwtongvirus in Zeeland. Op 16 januari is de regelgeving versoepeld, omdat er nagenoeg geen knuttenactiviteit meer is, waardoor de kans op verspreiding van het blauwtongvirus nagenoeg verwaarloosbaar is.

De volgende versoepelingen zijn per 16 januari j.l. van kracht:

- Herkauwers die na 17 december zijn geboren mogen, zonder nadere beperkingen, vanuit het 20-kilometer gebied naar de beperkingsgebieden in Nederland en in de andere door blauwtong getroffen lidstaten worden vervoerd;

- Herkauwers mogen voortaan tevens, onder voorwaarde van een serologische test, worden vervoerd vanuit het 20-kilometergebied naar de beperkingsgebieden in Nederland en in de andere betrokken lidstaten;

- Herkauwers mogen, zonder nadere beperkingen, vanuit het beperkingsgebied, niet zijnde het 20-kilometergebied, naar een slachthuis in de blauwtongvrije gebieden in de betrokken lidstaten worden vervoerd.

Het totaaloverzicht van de maatregelen, de begrenzing van de 20-kilometergebieden en andere informatie omtrent de dierziekte Bluetongue, zoals de maatregelen in het beperkingsgebied (rest van Nederland), staan op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: www.minlnv.nl/bluetongue.
Provincie:
Tag(s):