zaterdag, 27. januari 2007 - 16:04

Bloedsuiker-metingen ziekenhuizen niet betrouwbaar

Amsterdam

De Inspectie voor de Gezondheidzorg heeft vandaag aan alle ziekenhuizen gevraagd extra maatregelen te treffen om de bloedsuikermetingen van patiënten zo betrouwbaar mogelijk te laten verlopen.

Aanleiding is dat de inspectie van ziekenhuizen diverse meldingen heeft ontvangen over apparaten waarmee bloedsuiker aan het bed wordt gemeten. Deze apparaten gaven forse afwijkingen tussen de gemeten bloedsuikerwaarde en de werkelijke, in het laboratorium gemeten waarde. Vaak was sprake van een hogere gemeten waarde dan in werkelijkheid het geval was. Dit leidde dan tot het geven van meer insuline dan nodig was, met in enkele gevallen als resultaat een ernstige hypoglycaemie (te lage bloedsuikerspiegel).

Naast de waarschuwing aan de ziekenhuizen stelt de inspectie ook zelf een onderzoek in naar de kwaliteit van de bloedsuikermeters. Het gaat hierbij over apparatuur van
verschillende fabrikanten.

In december 2006 heeft de inspectie aandacht gevraagd voor een softwarefout in bloedsuikermeters, die kan optreden als de batterijspanning tijdelijk wordt onderbroken. Dit gaat vooral om thuisgebruikers en die bloedsuikermeters zijn geen onderwerp van dit bericht.
Categorie:
Tag(s):