vrijdag, 30. maart 2007 - 9:54

Blokrijden tijdens de spits in Joure

Joure

Vanaf maandag 2 april gaat Rijkswaterstaat op werkdagen tussen 07.00 – 09.00 uur en 16.00 – 19.00 uur blokrijden op het verkeersplein Joure. Het blokrijden is een vorm van verkeersmanagement dat op een vrij simpele manier de doorstroming op het hele verkeersplein verbetert. Zodra filevorming ontstaat, rijden auto’s van Rijkswaterstaat en de politie rond op het verkeersplein om de snelheid terug te brengen naar 50 kilometer per uur.

Momenteel laat de doorstroming op het plein te wensen over voor het verkeer vanuit de richtingen Joure en Sneek. Dit komt omdat het verkeer dat reeds op het plein rijdt, zich onvoldoende aan de maximumsnelheid houdt. Hierdoor is het oprijden vanuit Sneek en Joure lastig. Het blokrijden brengt de maximumsnelheid op het plein terug naar 50 km/u, zodat ook vanuit Sneek en Joure het oprijden makkelijker wordt.

Zodra er een file dreigt te ontstaan, rijden twee voertuigen (politie en Rijkswaterstaat) rond op het verkeersplein. Deze ‘blokrijders’ brengen de snelheid terug tot 50 kilometer per uur. Het verkeer achter het blok moet dit tempo overnemen. Doordat de snelheid op het verkeersplein gelijkmatig wordt, ontstaan gaten in de verkeersstroom vanuit de richting Heerenveen. Hierdoor kan het verkeer vanuit de richtingen Joure en Sneek makkelijker het verkeersplein op rijden. De voertuigen van de blokrijders gaan pas aan de kant als de doorstroming weer goed is. De weggebruiker wordt geattendeerd op het blokrijden via tekstkarren langs de weg met de tekst ‘Blokrijden – Geef invoeger ruimte’. Uiteraard wordt goed in de gaten gehouden of er - tijdens het blokrijden – niet een te lange rij wachtende voertuigen ontstaat vanuit de richting Heerenveen.

Met het blokrijden verwacht Rijkswaterstaat op een vrij simpele en flexibele manier de doorstroming flink te verbeteren. Eerder gedane proeven in 2006 toonden dat al aan. Uit die proeven kwam namelijk naar voren dat het rondrijden de doorstroming het beste bevordert. Voorlopig is het de bedoeling om het blokrijden toe te passen totdat de met de gemeente Skarsterlân en de provincie Fryslân afgesproken aanpassingen aan het plein zijn uitgevoerd. Het verkeersplein Joure is het eerste traject waarbij Rijkswaterstaat deze vorm van blokrijden toepast.
Provincie:
Tag(s):