donderdag, 31. mei 2007 - 14:40

Blow- en samenscholingsverbod in delen van Sneek

Sneek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sneek stelt voor een blow- en samenscholingsverbod in te stellen voor delen van Sneek.

In de zomer en het najaar van 2006 rapporteerde de politie een toename van verschillende vormen van overlast in de Sneker binnenstad. Het gaat dan om het gebruik van drank en drugs en het hinderlijk en dreigend rondhangen van mensen. Deze overlast concentreert zich vooral rond het Schaapmarktplein, het Martiniplein, het Wilhelminapark, de omgeving van de Waterpoort en de Rienck Bockemakade.

Om de politie de juiste instrumenten te geven, waarmee de overlast op een effectieve manier bestreden kan worden, stellen burgemeester en wethouders voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Dit houdt in dat het college de bevoegdheid krijgt gebieden aan te wijzen waar een blowverbod of een samenscholingsverbod van groepen van meer dan vier personen geldt. Het voorstel richt zich vooral op ernstige overlastplegers zoals drank- en drugsverslaafden, blowende jeugd en hinderlijke hangjongeren.

Het samenscholingsverbod gaat in eerste instantie gelden in de omgeving van de Waterpoort (hier horen ook de Rienck Bockemakade en een deel van het Martiniplein bij) en het Wilhelminapark. Het blowverbod geldt voor het Schaapmarktplein, de Nauwe Burgstraat, de Wijde Burgstraat en de Oosterdijk.

De APV is ook uitgebreid met concreet gedrag dat overlast veroorzaakt. Zo wordt ‘vechten’ expliciet genoemd en gaat het niet meer alleen om overlast die op straat wordt veroorzaakt, maar ook om publiek toegankelijke gebouwen en vaartuigen.
Provincie:
Tag(s):