donderdag, 15. maart 2007 - 14:39

Boa krijgen insigne

Amsterdam

Binnenkort zullen de Boa, de Buitengewoon Opsporingsambtenaren herkenbaar zijn voor iedereen. Het ministerie van Justitie heeft een insigne laten ontwerpen waarmee de herkenbaarheid van de BOA bij de burger vergroot. Volgens het ministerie is dit belangrijk omdat het voor burgers helder moet zijn dat deze ambtenaren strafrechtelijke bevoegdheden hebben.

BOA heeft belangrijke rol in handhaving veiligheid
Er zijn in Nederland circa 25.000 BOA`s. Deze ambtenaren zijn werkzaam op het terrein van lokale of specifieke handhaving. Het gaat dan om gemeentelijke toezichthouders, parkeercontroleurs, treinconducteurs of bijvoorbeeld opzichters op het gebied van flora- en faunabeheer. Deze ambtenaren vervullen door hun werkzaamheden een belangrijke rol in de handhaving van de veiligheid en het tegengaan van criminaliteit.

Insigne vergroot herkenbaarheid
Met het insigne wordt de herkenbaarheid van BOA’s vergroot. Dat is van belang omdat het voor het publiek helder moet zijn dat de BOA een functie heeft in het vergroten van de veiligheid in het publieke domein. Men moet tevens op de hoogte zijn van het feit dat een BOA iemand niet alleen mag aanspreken op zijn of haar gedrag, maar dat hij ook enkele opsporingsbevoegdheden heeft. De betreffende ambtenaar mag iemands identiteit controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Een duidelijke herkenbaarheid zal het functioneren van de BOA in de praktijk vereenvoudigen. Tevens kan de BOA zich met het insigne onderscheiden van de andere handhavingsfunctionarissen in het publieke domein; de politie en de particulier beveiliger.

Dragen insigne vanaf 2008 verplicht
Het zilverkleurige insigne komt in de loop van 2007 beschikbaar en kan dan door BOA’s die dit wensen al gedragen worden op het uniform. Vanaf 1 januari volgend jaar (2008) zijn BOA’s die zichtbaar werkzaam zijn in het publieke domein verplicht het insigne te dragen.

Ontwerp Insigne
Het insigne beeldt een hand uit die een staf/scepter omvat met daarachter een schild en is ontworpen door het ontwerpbureau VormVijf te Haag.
Provincie:
Tag(s):