vrijdag, 9. november 2007 - 19:15

Boeken komend schooljaar gratis

Den Haag

Schoolboeken worden gratis in het hele voortgezet onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009. De ministerraad heeft daar op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mee ingestemd. Voorwaarde is dat de leerling staat ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd.

De ministerraad heeft er vrijdag mee ingestemd dat het lesmateriaal dat vanaf volgend schooljaar gratis wordt, is: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s én de (toegang-)kosten van digitaal leermateriaal die de school voorschrijft in één specifiek leerjaar. Sommige lesmaterialen en ondersteunende materialen worden niet gratis beschikbaar omdat deze voor meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen worden of direct persoonsgebonden zijn. Voorbeelden daarvan zijn: atlas, woordenboek, agenda en de kosten van ICT-applicaties zoals bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma. Ook zaken als rekenmachines, laptop, sportkleding, gereedschap, schriften/multomap, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouders.

Voor minder draagkrachtige ouders blijft de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Deze tegemoetkoming wordt per 1 augustus 2008 verlaagd met de kosten van een gemiddeld schoolboekenpakket, namelijk 308 euro per leerling per schooljaar.

Voor de bekostiging van de gratis schoolboeken stelt het kabinet vanaf 2008 circa 300 miljoen euro per jaar beschikbaar. Met deze maatregel zijn de kosten voor ouders aanzienlijk teruggebracht. Dit begon op 1 augustus 2005 toen het wettelijke lesgeld per leerling van 16 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs werd afgeschaft. Nu volgt het gratis worden van het lesmateriaal.
Categorie:
Tag(s):