dinsdag, 18. december 2007 - 9:26

Boeren mogen 3% meer melk produceren

Amsterdam

Vooruitlopend op de afschaffing van de melkquota in 2015 wil de Europese Commissie volgend jaar de melkquota verruimen. Dit zou betekenen dat melkveehouders vanaf 1 april volgend jaar 2% meer melk mogen produceren. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een van de eerste pleitbezorgers van deze verruiming geweest. De markt voor melk en melkproducten is goed. Er is veel vraag, bijvoorbeeld uit het Verre Oosten. Verburg heeft er daarom voor gepleit dat melkveehouders volgend jaar 3% meer zouden kunnen melken.

De Europese landbouwministers praten begin volgend jaar verder over de verruiming van het melkquotum vanaf 1 april 2008.

In de evaluatie van en de plannen voor de aanpassing van het Europees Landbouwbeleid voor de komende jaren (de health check) wordt voorgesteld om de melkquota in 2015 af te schaffen. Om ervoor te zorgen dat de melkveehouders daaraan kunnen wennen, is het plan om de melkquota elk jaar te verruimen, de zogenaamde ‘zachte landing’. Die voorstellen worden het komende jaar uitgebreid besproken. Vooruitlopend hierop wil de Commissie de melkquota volgend jaar alvast verruimen.
Categorie:
Tag(s):