donderdag, 8. maart 2007 - 20:38

Bonnefantenmuseum wordt Rijksmuseum Maastricht

Maastricht

Het Bonnefantenmuseum Maastricht en het Rijksmuseum Amsterdam gaan voor de periode 2007- 2012 een alliantie aan onder de titel Rijksmuseum Maastricht. Rijksmuseum Maastricht is een unieke alliantie voor de museumwereld en heeft tot doel de Zuid-Nederlandse schilder - en beeldhouwkunst tot 1625 een eigen podium te bieden dat zich richt op onderzoek, publicatie én exposities.

Het Rijksmuseum Amsterdam participeert op basis van z’n prestigieuze collectie, het Bonnefantenmuseum op basis van locatie en ruimte en van specifieke deelcollecties. Beide brengen een conservator in om hieraan uitvoering te geven. De overeenkomst is op 8 maart 2007 officieel ondertekend door Ronald de Leeuw en Alexander van Grevenstein.

Het Rijksmuseum zal langdurige bruiklenen ter beschikking stellen, met name op het gebied van 16e en 17e eeuwse Zuid Nederlandse schilder- en beeldhouwkunst en de Vroege Italianen, van oudsher aandachtsgebieden van het Bonnefantenmuseum. Hierin zullen bovendien verschillende privé verzamelingen als de voormalige Collectie Otto Lanz e.a. als ook de Collectie Willem Neutelings extra aandacht krijgen.

Kennisuitwisseling vormt een belangrijk onderdeel van de samenwerking. De deuren van beide musea gaan niet alleen open voor de kunst, maar ook voor de medewerkers. Er zal op allerlei terreinen worden samengewerkt. Zo zullen medewerkers uit Amsterdam de tentoonstellingen in Maastricht mede samenstellen, zal er kennisuitwisseling zijn op terreinen van onderzoek en restauratie, wordt er samengewerkt op terrein van publicaties, publiekswerving en publiciteit.

De overeenkomst behelst verder dat er, tenminste één maal per jaar, een tentoonstelling uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam, zal worden samengesteld. Het gaat dan om bijzondere deelcollecties, waarvan From Vulcan’s Forge een voorproefje vormt.

Omwille van een herkenbare propositie zullen alle bij de alliantie horende activiteiten aangekondigd worden onder de titel: Rijksmuseum Maastricht. Betrokken musea zijn van mening dat dit nieuwe samenwerkingsmodel een bijzonder antwoordt biedt op de vraagstukken van schaalvergroting en collectiemobiliteit.
Provincie:
Tag(s):