maandag, 4. juni 2007 - 13:37

Boomziekte bedreigt iepen in Zoetermeer

Zoetermeer

Evenals voorgaande jaren, blijkt ook dit jaar dat er in Zoetermeer een aantal iepen is aangetast door de zeer besmettelijke en dodelijke iepziekte. In het kader van de nieuwe kapverordening mogen bomen met een levensbedreigende ziekte gekapt worden.

Om te voorkomen dat gezonde iepen besmet raken, moeten de zieke bomen in de periode van mei tot en met augustus binnen één maand worden gekapt.

Tot nu toe zijn er 18 bomen gekapt. Deze bomen stonden in het Westerpark, Van Tuyllpark en in de wijken Stadscentrum en Meerzicht. In het Stadscentrum staan op dit moment vijf aangetaste bomen die nog gekapt moeten worden. De gemeente houdt hierbij rekening met de Flora- en Faunawet. Zo zal er alles aan gedaan worden om vogels zo min mogelijk te storen. De verwachting is dat de iepziekte in de komende maanden zich verder zal uitbreiden.

Zeer besmettelijk
De iepziekte is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een schimmel. Het is de iepenspintkever die deze schimmel met zich meedraagt en overbrengt als hij van de ene naar de andere boom vliegt. Ook wordt het schimmel verspreid via de wortels van de bomen.

Meer informatie
Op de wijkposten zijn locatietekeningen in te zien met iepen in Zoetermeer die gekapt zijn of nog gekapt moeten worden. Voor meer informatie over de iepen in de eigen wijk, kunnen inwoners terecht bij de wijkpost in hun wijk.
Provincie:
Tag(s):