maandag, 8. januari 2007 - 12:14

Borsele verhaalt schade op veroorzakers oud en nieuw branden

Heinkenszand

Borsele gaat de schade verhalen op de veroorzakers van de illegale vreugdevuren die in de gemeente rond de jaarwisseling hebben plaatsgevonden.Ter voorbereiding op de jaarwisseling is met een groot aantal organisaties afspraken gemaakt over de spelregels welke van toepassing zijn bij de vreugdevuren. De meeste organisaties hebben de spelregels keurig en stipt nageleefd.

Deze spelregels heeft de gemeente vooraf gepubliceerd in de Borselse Bode.Helaas heeft een aantal mensen het nodig gevonden om deze regels niet na te leven. Dit heeft tot schade geleid aan particuliere en gemeentelijke eigendommen.
De totale omvang van de schade is nog niet bekend, deze wordt momenteel geïnventariseerd.

De gemeente heeft inmiddels aangifte van deze vernielingen bij de politie gedaan.Een aantal veroorzakers is reeds bekend en zullen in de komende weken op hun daden worden aangesproken en aansprakelijk worden gesteld en opdraaien voor de geleden schade.
Provincie:
Tag(s):