donderdag, 8. februari 2007 - 16:05

Bouwprojecten in de lift

Regio

Volgens de cijfers van het CBS tot en met november 2006 stevent de nieuwbouw in Gelderland af op een nieuw hoogtepunt: de productie van meer dan 8.000 woningen in 2006. De laatste keer dat dit aantal gehaald is, was in 1999, waarna de nieuwbouwproductie inzakte tot het dieptepunt van 5.555 woningen in 2003.

In het provinciale collegewerkplan 2003-2007 is het doel gesteld om de gemiddelde woningbouwproductie per jaar met 10% te verhogen ten opzichte van 2002. Deze doelstelling wordt hoogstwaarschijnlijk gehaald, want hiervoor zouden in 2006 minstens 7.900 nieuwbouwwoningen moeten worden opgeleverd.

Het ziet ernaar uit dat de stijgende lijn zich voortzet in 2007. Deze verwachting is gebaseerd op een forse toename van het aantal woningen in afgegeven bouwvergunningen in de periode tot en met november 2006: de teller staat inmiddels op meer dan 9.000 woningen. Dit aantal ligt nu al hoger dan hetzelfde cijfer over geheel 2005. Waarschijnlijk komt het aantal woningen in afgegeven bouwvergunningen in 2006 uit op meer dan 10.000 woningen, een aantal dat sinds 1998 niet meer is gehaald.

Verantwoordelijk gedeputeerde Theo Peters: ‘Het behalen van deze aantallen is het resultaat van 8 jaar hard werken. Hoewel 8.000 woningen een prachtig resultaat zou zijn, zijn we er nog lang niet. De aantallen nieuw te bouwen woningen moeten verder omhoog. De wachttijden voor een woning zijn nog steeds onacceptabel lang. Ook in het regeerakkoord is aangegeven dat de productie fors omhoog moet. Verder moeten we oog houden voor het type woningen dat gebouwd wordt. Er is nog steeds een groot tekort aan goedkope woningen. We zullen als provincie samen met gemeenten, corporaties en ontwikkelaars alles op alles zetten om dit tekort weg te werken.’

Bijna wekelijks zijn in Gelderland concrete bouwprojecten, die van start gaan of opgeleverd worden.

Zo heeft gedeputeerde Peters vorige week vrijdag de eerste paal geslagen voor het nieuwbouwproject Hofstede in de wijk Essenpas in Bemmel. In dit project worden 19 koopwoningen en 29 sociale huurwoningen gebouwd. De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen die extra zorg nodig hebben.

Aankomende vrijdag, 9 februari, wordt het complex Leeuwenstein aan het Leeuwensteinplein in Arnhem feestelijk opgeleverd. Dit project is speciaal gebouwd voor studenten en omvat 49 kamers voor buitenlandse studenten, 15 eenkamer- en 17 tweekamerwoningen.

Vrijdag, 23 februari wordt het startsein gegeven voor het project Laren III in Lochem. Dit plan omvat ongeveer 90 woningen. Bijzonder aan dit plan is dat de toekomstige bewoners zelf opdrachtgever zijn voor het plan, het zogenaamde collectief particulier opdrachtgeverschap.
Provincie:
Tag(s):