maandag, 5. februari 2007 - 20:16

Bouwstop en opknapbijdrage nieuwe bedrijventerreinen

Amsterdam

Volgens Milieudefensie verspilt Nederland veel kostbare ruimte aan het onnodig aanleggen van bedrijventerreinen. Milieudefensie presenteert vandaag eigen beleidsvoorstellen aan minister Winsemius van Vrom.

Onderzoeksbureau STOGO heeft in opdracht van Milieudefensie uitgerekend dat een verhoging van de grondprijs met gemiddeld 50,- euro per vierkante meter bouwrijpe grond mogelijk is zonder nadelige gevolgen voor de economie.

Milieudefensie stelt daarom voor om deze grondprijsverhoging in te voeren als een ‘opknapbijdrage’. Bedrijven moeten deze bijdrage betalen bij vestiging op de nu aangeboden bouwrijpe grond. De opbrengst van deze bijdrage gaat in een fonds waaruit de herstructurering wordt betaald. Tot 2020 levert dit jaarlijks 200 miljoen euro op. Dat is drie maal zoveel als gemeenten nu van rijk en provincies krijgen voor de herstructurering.

Voor de opvang van de groei van de werkgelegenheid is tot 2020 slechts 3.600 hectare nieuw bedrijventerrein nodig. Tellen we daarbij de 1.200 hectare op die nodig is om terreinen te vervangen die worden getransformeerd in woningbouw, dan is er in totaal maar 5.000 hectare nodig tot 2020. Nu al ligt zesduizend hectare bouwrijpe grond te wachten op bedrijfsvestigingen.

Een tweede reden waarom herstructurering niet van de grond komt, is dat onderling concurrerende gemeenten hun grond tegen lage prijzen aanbieden. Daardoor is er geen stimulans voor bedrijven om ruimte-intensief te bouwen of om hun bestaande pand op te knappen in plaats uit te wijken naar een kavel op een nieuw terrein. Bovendien zijn hierdoor de inkomsten voor gemeenten onnodig laag, waardoor er te weinig geld is gereserveerd voor het onderhoud en opknappen van bedrijventerreinen.
Categorie:
Tag(s):